Coldamin

Få mer information och goda råd om förkylning och influensa
Använd följande officiella apoteks webbplatser:
Välj återförsäljare
Välj återförsäljare Apotek Hjärtat Apotea Kronans Apotek
Skicka ett SMS till dig med produktnamnet, så du kan komma ihåg vad du ska be om
Skicka information om SMS
Läs noga igenom bipacksedeln innan användning.

Användingsområde:

Används för korttidsbehandling av smärta och irritation i munhåla och svalg

Dosering:

Vuxna och ungdomar (över 12 år): 4 till 8 puffar varje 1½-3 timme. Barn (6-12 år): 4 puffar varje 1½-3 timme.

Använd inte på:

Om du är allergisk mot bensydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Använd inte Coldamin til barn under 6 år.

Försiktighetsåtgärder:

Tala med din läkare apotekspersonal eller sjuksköterska innan du börjar använda Coldamin om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

  • Astma (inflammerade luftrör).
  • Överkänslighet mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID-läkemedel (mot smärta och inflammation). I dessa rekommenderas att inte använda läkemedel som innehåller bensydaminhydroklorid.
  • Om dina symtom inte förbättras eller om symtomen förvärras inom 3 dagar.
  • Om du får feber eller andra symtom, bör du kontakta en läkare eller möjligen en tandläkare.
  • Alkoholism.
  • Leversjukdom.
  • Epilepsi.

Intag av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Inga effekter vid samtidig användning andra läkemedel har identifierats.

Graviditet:

Om du är gravid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Coldamin.

Amning:

Om du ammar rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Coldamin.

Hållbarhet:

Förvara vid en temeratur mellan 5°C og 25°C.

Cookies på Tankgult.se
Webbplatsen användar cookies för att forbättra din användarupplevelse. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du detta.    Läs mer
Stänga