Coldmexin

Få mer information och goda råd om förkylning och influensa
Använd följande officiella apoteks webbplatser:
Välj återförsäljare
Välj återförsäljare Kronans Apotek
Läs noga igenom bipacksedeln innan användning.

Användingsområde:

Coldmexin används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

Dosering:

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Tabletterna bör sväljas med vätska. Coldmexin kan tas med eller utan mat.

Observera att Coldmexin till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

Använd inte på:

Coldmexin ska inte användas av barn under 12 år.

Försiktighetsåtgärder:

Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas.

Graviditet:

Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Coldmexin under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.

Amning:

Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Cookies på Tankgult.se
Webbplatsen användar cookies för att forbättra din användarupplevelse. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du detta.    Läs mer
Stänga