Använd följande officiella apoteks webbplatser:
Välj återförsäljare
Läs noga igenom bipacksedeln innan användning.

Användingsområde:

Lindrar och dämpar hosta – både vid slem- och torrhosta. 

Dosering:

Barn 1 – 5 år: 2,5 ml 3 – 4 gånger/dag. Barn 5 – 12 år: 5 ml 3 – 4 gånger/dag. Vuxna och barn över 12 år: 10 ml 3 – 4 gånger/dag. Över 65 år: Dosen behöver inte justeras för denna åldergrupp.

Produkten kan användas så ofta som det behövs men doserna ska inte tas tätare än med 3 till 4 timmars mellanrum. Produkten skall inte användas längre än 3 veckor i sträck.

Använd inte på:

Använd inte produkten om du är allergisk mot något av innehållsämnena. Coldy®Honey innehåller honung och ska därför inte användas av barn under 1 års ålder på grund av en potentiell risk för spädbarnsbotulism.

Försiktighetsåtgärder:

Vid kontakt med ögonen, skölj med riklig mängd vatten. Förvara produkten utom syn- och räckhåll för barn.

Intag av andra läkemedel:

Informera din läkare eller apotekspersonalen om du samtidigt tar andra receptbelagda eller receptfria läkemedel.

Graviditet:

Det finns ingen information tillgänglig om effekten av glycerol under graviditet. Försiktighet rekommenderas därför under graviditet.

Amning:

Det finns ingen information tillgänglig om effekten av glycerol under amning. Försiktighet rekommenderas därför under amning.

Biverkningar:

Coldy®Honey är väl tolererat när det används enligt anvisningarna. Vid stora doser
eller överdriven användning kan det orsaka diarré. Om du oavsiktligt har tagit för mycket Coldy®Honey, kan följande symtom uppträda i sällsynta fall: milda reaktioner (sömnsvårigheter, hyperaktivitet och nervositet), magtarmbesvär (magont, illamående och kräkning) och dåsighet.

Hållbarhet:

Förvaras vid högst 30° C. Förvara flaskan tätt försluten. Skaka lätt före
användning.
Cookies på Tankgult.se
Webbplatsen användar cookies för att forbättra din användarupplevelse. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du detta.    Läs mer
Stänga